شعار روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای در سال ۲۰۱۳ میلادی